Back Office

Back Office

הצורך בניהול מאגרי מידע על הלקוחות, טיפול בתהליכי הזמנה, תיעוד ועוד יוצר צורך בשירותי משרד אחורי.
כחלק משירותי ניהול המוקדים אנו מתאימים עבר הלקוח פתרונות משרד אחורי על פי צרכיו.
פתרונות אלה כוללים טיוב נתונים טלפוני ללקוחות פרטיים ו/או עסקיים, שירותי ניהול מסמכים, טיפול בהזמנות כולל אישורי הזמנה על ידי נציג אנושי, הקלדה ובקרה של הסכמים וטפסים,
הפעילות יכולה להתבצע על מערכות המידע של הלקוח או על פי דרישתכם במערכות מידע מתקדמות אחרות בכל פורמט נדרש.
בנוסף קיימת אפשרות לביצוע סקרי שביעות רצון על פי מדגמים, ביצוע סקרי שביעות רצון לאחר ממשק בין לקוח לחברה. הנתונים יועברו אליכם בצורה גולמית או לאחר עיבוד ובחינת הנתונים.

צור קשר מהיר

טלמרקטינג

שיווק ישיר באמצעות הטלפון הנו אחת מזרועות המכירה החשובות לכל עסק.

טלמיטינג

משאב הזמן של סוכני השטח הנו משאב יקר וחשוב שינוצל למטרה לשמה קיים סוכן השטח- פגישות אפקטיביות.

מוקדי שירות

ניהול מוקדי השירות מתבצע תוך עמידה במדדי ביצוע, תפעול ואיכות השירות.

Back Office

הקמה ותפעול של מערך תפעול בהתאם לדרישות הלקוח.

מכירות שטח

מערך מכירות שטח הנו משלים למערך המכירה הטלפוני ומאפשר הגעה לאותם לקוחות אשר לא בוצעה עמם עסקה טלפונית.

ייעוץ שיווק

ניתוח שוק ובחינת פוטנציאל שוק לשירותים השונים של הלקוח בחינת ערוצי הפצה וסיוע בבניית ערוצי הפצה ישירים.

שירותי IVR

מערכת שירותי ה- IVR המתקדמת שלנו, מאפשרת חשיפה לכמות לקוחות גדולה בזמן קצר.